SAL7387, Akte: R°104.2 (175 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°104.2  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Want joes uuyt(er) helicht als geleyt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebrec uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve arnts bouzeal zoe wair die/
gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even)/
aend(en) meye(r) van opgeldenaken oft zijnen stadhoude(r)/
alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de)/
den selve(n) arnde dach van recht alh(ier) te co(m)p(ar)e(re)n inde/
banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en)/
oft hij hem d(aer) tegen hadde wille(n) oppone(re)n Ald(aer) hij/
op heden als ten verstreken(en) dage niet gecomp(ar)eert en/
es noch niema(n)t van zijne(n) wegen ende meeste(re)n/
b(er)thelmeeuse kyp secretar(is) als procur(eur) des voirs(creven) joes/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen bij rapporte jans driedoens des(er) stadt/
bode behoirl(ijc) gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dachbesceydinge gesciet te zijne gewesen/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleyd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) d(er) scep(enen) datme(n) de(n) selve(n) geleydd(en) houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno sept(embris) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus