SAL7387, Akte: R°108.2-V°108.1 (185 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°108.2-V°108.1  
Act
Datum: 1493-09-14

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Want machiel helmichi al(ia)s van doirne als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve peet(er)s vand(er) hoeve(n)/
zoe wair die gelegen zijn ind(er) stadt van loeven(en)/
oft bynne(n) der vrijheyt der selv(er) hem met janne/
zedele(re) vorste(r) van des(er) stadt alle deselve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) peete(re)n dach/
van rechte te co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft hij hem tegen/
deselve leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op/
heden als ten v(er)streken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es/
noch oic procur(eur) van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
/ dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
hen bij cleerniss(en) des voirs(creven) vorsters behoirlijc gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den selve(n) geleydd(en) houden soude vand(en) voirs(creven)/
goed(en) inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en)/
br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen es behalven dat hij bekint heeft/
meeste(re)n stasse vand(er) hoeven onv(er)let te bliven/
eve(n)verre bevond(en) wordde dat hij onde(r) geleydt/
es ende wettige scult bevonden werdt in/
scampno septembr(is) xiiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus