SAL7387, Act: R°11.2 (15 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°11.2  
Act
Date: 1493-07-01

Transcription

2020-06-08 by kristiaan magnus
Item jan van thienen zone wijle(n) jans woenen(de) te/
loeven(en) inden scepstoel als man ende mo(m)boir van m(ar)griete(n)/
belcx zijnd(er) werdynne(n) in p(rese)ntia heeft getransporteert/
en(de) ov(er)gegeven ende mits des(er) transporteert en(de) ov(er)gheeft/
meeste(re)n ja(n)ne van thienen meest(er) in arte(n) zijne(n) sone p(ri)us/
ema(ncipa)[t(us)] alle alsulcke pachte(n) van twee jae(re)n alse dyelie/
wed(uwe) g(er)ts wijlen [vacat] zijn wynnersse tot vorst/
hem schuldich es ende tacht(er) bleven vand(er) pechti(n)gen/
sijnd(er) goeden te vorst voirs(creven) gelegen Bij alsoe en(de)/
opde geluefte die hem deselve sijn sone renu(n)c(ierende) (et)c(etera)/
wed(er)o(m)me gedaen heeft dat deselve sijn sone d(aer) voe(r)/
tot sijnen laste nemen sal alsulke xxxii rinsg(ulden) alse/
deselve sijn vader sculdich es he(re)n reyne(re)n p(ro)chiaen van/
berthe(m) ende sijnen vad(er) d(aer)aff alless(ins) lossen ende oft tot/
vorst vand(er) voirs(creven) pechti(n)gen yet overt dat dat den/
selve(n) sone te baten comen sal ende om dit aldus te/
acht(er)volgen heeft de vader irrevocabil(i)t(er) sijne(n) sone voirs(creven)/
gemechticht de voirs(creven) gevalle(n) pachten van twee jae(re)n/
te manen teyssche(n) optebue(re)n ende tontfangen in mel(iori) for(ma)/
Promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) abs(oloens) zande julii p(ri)ma
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus