SAL7387, Act: R°148.3-V°148.1 (256 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°148.3-V°148.1  
Act
Date: 1493-10-16

Transcription

2019-01-15 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) jan van halmale en(de) dorothee sijn wijf in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt/
dat den voirs(creven) g(er)de en(de) lijsbetten zijnd(er) weerdynne(n) vand(en) goeden van hue(re)n oud(er)s gebleve(n)/
alnoch in deyling(en) gevallen zijn bij accorde tussce(n) p(ar)tien dyen aengaen(de) gemaict de twee/
huysen neven een metten toebehorte(n) geleg(en) inde scrij(n)strate te loven(en) opden hoec vand(en)/
straetken geheete(n) tussce(n) dach en(de) nacht tussce(n) tselve straetke(n) t(er) eend(er) en(de) de goede/
arnold(e) kyp t(er) ande(r) opden co(m)mer en(de) last van v(½) rinsche gul(den) erflic d(aer) voe(r) uutgaen(de)/
t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] Ende voirtmeer op eene(n) rinsche gul(den) te xx st(uvers) erflic chijs en(de) rinte(n) jairlix/
opte(n) xvi dach octobri te betale(n) den vors(creven) janne van halmale en(de) dorotheen zijnd(er) w(er)dy(n)ne(n)/
en(de) d(er) selv(er) dorotheen nacomel(ingen) erflic Met (con)d(icien) dat de selve g(er)de en(de) sijn w(er)dynne des(er)/
r(ins) g(ulden) erflic quite(n) moege(n) alst hen gelieft met achtien gelik(er) r(ins) g(ulden) en(de)met volle(n) rinte(n)/
dicti q(uondam) lonis ad op(us) d(ict)or(um) gerardi et e(us) ux(or) sub d(ict)e flor(enos) ren censu p(ri)us inde de(bi)[to] ad d(ict)o/
flor(enos) renen(sis) he(re)d(itarii) cens(us) cu(m) de(bi)[tu] ist(e) mo(do) de(bi)[to] renu(ncians) p(ro)mitt(ens) su(n)t Met vorw(er)d(en) oft uute(n) selve(n)/
/ goede(n) meer co(m)mers ginge dan de vors(creven) v(½) r(ins) g(ulden) erflic die beyde p(ar)tien den last d(aer)/
af te gelijke drag(en) soude(n) ginc d(aer) oic myn uut die sij dat te gelike trecke(n) soude(n)/
met vorw(er)d(en) voort dat de voirs(creven) g(er)t en(de) sijn wijf dragen sullen en(de) alleene tot hue(re)n/
laste cuelen de v(½) rinsche gul(den) die vand(en) vors(creven) rinte(n) gevalle(n) sijn en(de) ombetaelt/
uutstaen oft so vele myn oft meer als dien gevallen(en) co(m)mer gedrag(en) mach Oec/
sulle(n) de selve g(er)t en(de) sijn wijf en(de) hue(r) nacomel(ingen) de selve goede loflic en(de) in goede(n)/
redelik(en) state mote(n) rep(ar)e(re)n en(de) ond(er)houde(n) e(m)mer tot dat die den vors(creven) r(ins) g(ulden) erflic afgeq(ui)t/
sal sijn cor(am) eisd(em)/
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus