SAL7387, Act: R°163.2-V°163.1 (283 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°163.2-V°163.1  
Act
Date: 1493-10-29

Transcription

2019-01-18 by kristiaan magnus
Want henricus hanckart secretar(is) der stadt van/
loeven(en) als geleyt nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n)/
/ van loeven(en) tot allen den goeden beyde have ende/
erve jans van graume(re)n zoe war die gelegen/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreven/
aend(en) meye(r) van zichen(en) oft zijne(n) stadhoude(r) te/
beckevoirt alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen/
leve(re)n ende den selve(n) janne dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) oft hij he(m) d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n/
doen besceyden Ald(aer) hij op heden als ten verstreken(en)/
dage niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van zijne(n)/
wegen den voirs(creven) geleydden altijt comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scep(enen)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte cornel(is) reyns des(er) stadt/
bode tvoirs(creven) exploit behoirl(ijc) gesciet te zijne gewese(n)/
hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voir den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
sijnen beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es in scampno/
octobr(is) xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus