SAL7387, Act: R°165.3 (285 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°165.3  
Act
Date: 1493-10-29

Transcription

2019-01-25 by kristiaan magnus
Item desen brief es bekint der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marien t(er) meerd(er) versekerh(eit) vand(er) jairlijcsch(e)r bet(alingen)/
bewijseniss(en) en(de) voldoeni(n)gen vanden voirs(creven) erfpachte/
en(de) ter meyni(n)gen dat zij huer altijt alst huer gelieft/
sal moege(n) doen leyden tot allen den goed(en) beyden/
have en(de) erve vercregen en(de) te vercrijgen des voirs(creven)/
gheerts om den selve(n) erfpacht metter assig(na)tien oft/
lossingen aende selve te verhalen en(de) te neme(n) talle(n)/
tijd(en) alst huer gelieft met oic alle costen die zij/
d(aer)om soude moegen lijden zij wae(re)n van rechte/
oft and(er)s cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus