SAL7387, Act: R°189.2 (320 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°189.2  
Act
Date: 1493-11-18

Transcription

2019-03-10 by kristiaan magnus
Want jorijs de hont die nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen) br(ieven) van/
loeven(en) comen en(de) geleydt es tot allen den goed(en) beyde/
have ende erve gerardts wijlen van crehain soe wair/
die gelegen zijn hem met willem(me) le(m)mens vorste(r)/
alle de goede desselfs wijlen gerarts behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende he(re)n janne van crehain prieste(r) sone/
des voirs(creven) wijlen gerarts dach van rechte doen/
besceyden alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loven(en) oft hij hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(aer) hij op heden niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van zijnen wegen ende willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) jorijs comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij cleernissen willems le(m)mens vorste(r)/
behoirlijc heeft gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dachbesceydinge behoirlijc gesciet te zijne gewijst/
hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en)/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieven ende leveri(n)ge(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno/
nove(m)br(is) xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus