SAL7387, Act: R°194.2 (325 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°194.2  
Act
Date: 1493-11-21

Transcription

2019-03-02 by kristiaan magnus
Vanden bescriven(en) dat g(er)truydt zwanen gedaen heeft/
met des(er) stadt brieve(n) aen janne coenen als poirte(r)van/
deser stadt om betali(n)ge van hem te hebben van zeke(re)n coren(en)/
ende gevallen(en) rinten van erfpachte d(aer) voe(r) zij bego(n)nen/
hadde met rechte te procederen op hue(r) erfpande geleg(en)/
inde vrijheyt van turnhout Tegen welc vervolgen/
hij hem gep(rese)nteert hadde ald(aer) voir eene(n) poirte(r) van lov(en)/
ende alsoe tselve vervolgh gescut mits des(er) dat de wet/
houde(re)n ald(aer) dat hoiren(de) egheen voirde(r) executien hadd(en)/
willen doen d(aer) aff den dach van rechte bij (con)tinuacien/
op heden dienen(de) was alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) Dair h(er) pancras scildemans p(ri)este(r)/
als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) g(er)truydt hem tegen den selve(n)/
poirte(r) te rechte gep(rese)nteert heeft ende tre(n)voy v(er)socht/
heeft als van erflijck(er) saken Te voirder oic mits/
der absen(tien) ende non comp(ar)itien des voirs(creven) poirters/
es vo(n)nislijc gewijst t(er) maniss(en) smeyers gelieft he(re)n/
pancras sijn p(rese)ntacie te doen theeken(en) dat hij dat/
doen mach ende heeft hij voirde(r) gebreck dat hij/
dat volge aend(en) borg(er)meester in scampno o(mn)ibus/
dempt(is) beert kersmake(re) p(rese)ntibus nove(m)br(is) xxi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus