SAL7387, Act: R°196.3-V°196.1 (329 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°196.3-V°196.1  
Act
Date: 1493-11-23

Transcription

2019-01-31 by kristiaan magnus
Item es vorweerde dat de voirs(creven) gehuyssche(n) trecke(n)/
sullen vand(en) rinten die vand(en) voirs(creven) vijff rinsg(ulden)/
erff(elijc) te berthem gevallen zijn oft alnoch valle(n) sulle(n)/
trecken sulle(n) vijff rinsg(ulden) eens sonder meer en(de)/
dat dair toe de voirs(creven) jan he(n) alle behulp met sijnd(er) voirs(creven)/
gued(inge) sond(er) sijne(n) cost doen sal ende hier mede sulle(n)/
/ doot quijt ende versmolte(n) zijn alle verlope(n) pachte(n)/
rinten costen lasten ende ande(r) eysschen die de voirs(creven)/
jan den gehuysschen voird(er) van ande(re)n voirgaen(de)/
gued(ingen) vestich(eiden) oblig(atien) ypothecatien oft gelueften oft/
oic and(er)ssins soude moege(n) doen in e(n)nig(er) manie(re)n/
vand(en) welken al de selve jan hen en(de) hue(r) goed(en)/
quijtgescouwen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus