SAL7387, Act: R°204.2-V°204.1 (346 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°204.2-V°204.1  
Act
Date: 1493-11-28

Transcription

2019-02-03 by kristiaan magnus
Want b(er)telmeeus boene als geleyt nae des(er) stadt/
voir zijn wettich gebreck uuyt s crachte van scep(enen)/
brieven van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have ende erve qui(n)tens sohier geheete(n) slachmolde(re)/
en(de) clarisse(n) daremo(n)t sijnd(er) huysvr(ouwe) soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stad gescreve(n)/
aend(en) meye(r) van grez oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
deselve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den/
selve(n) gehuysschen dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
/ inde banck voir meye(r) ende scepen(en) doen besceyden/
oft zij hen d(aer)tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wege(n)/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
maniss(en) smeyers nae dat hen bij rappoirte/
cornel(is) reyns des(er) stad bode behoirlijc gebleken/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydinghe/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno nove(m)br(is) xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus