SAL7387, Akte: R°21.2-V°21.1 (34 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°21.2-V°21.1  
Act
Datum: 1493-07-08

Transcriptie

2018-12-14 door kristiaan magnus
Item ende soe wa(n)neer roeloff willem sijn zone jouffr(ouwe)/
a(n)ne zijn docht(er) ende de mo(m)boirs van hue(re)n wettigen
//
de goede wijlen jans lobbe voir de voirs(creven) thien hollan(s)/
gulden(en) drie deelen van eene(n) hollansgulden(en) ende drie/
mudde corens erff(elijc) veroblig(er)t staende alsoe gelost zulle(n)/
hebben den rechte genoech zijnde dat e(m)mer de porceelen/
die der kercken van s(in)[t] jacops van dien toebehoe(re)n d(aer)aff/
alless(ins) ontslagen sullen zijn ende oic als de wed(uwe) ghijsbrechts/
wijlen lobbe ende hue(r) kinde(re) oft de voirs(creven) jacop baeck/
en(de) jorijs vand(er) strepen der selver krcken oft heyligeestgoede/
vand(er) biest van wien hen die aencomen zijn gelost/
zullen hebben van alsulck(er) zesse mudden rocx lijfpen(sien)/
als katlijne lobs natuerlijcke docht(er) ghijsbrechts wijlen/
lobbe die oem was des voirs(creven) wijlen ghijsbrechts/
opde selve goede bij vestich(eit) huer gedaen bij arnd(e) wijle(n)/
lobbe hue(re)n oem heffende es op de selve goede jans/
wijlen lobbe ende meer ande(re)n e(m)mer alsoe oic dat/
der selv(er) kercken ende heyligeests goede d(aer)aff geheelijc/
ontlast zijn dan en(de) niet eer sullen v(er)smelten doot/
en(de) te nyeute zijn alsulk(er) scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
van gelueften conditie(n) en(de) vorweerd(en) alse int jae(r) van/
tachtentich xxv augusti gedaen werdden bij ghijsbrechte/
en(de) willem(me) lobbe totten p(ro)fijte vand(er) selv(er) kercken en(de)/
oic alsulck(er) beleyt als d(aer) uuyt gedaen es gelijc g(er)t/
zeels als mo(m)boir en(de) giel(is) den mu(n)te(re) de jonge als/
clerck der voirs(creven) kercken geconsenteert hebben ende/
soe lange dat dit al aldus niet gedaen en(de) geheelijc/
volbracht en zal wesen zullen deselve brieve en(de)/
i beleydt in hue(re)r macht bliven cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-18 door kristiaan magnus