SAL7387, Act: R°211.2-V°211.1 (361 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°211.2-V°211.1  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-04-18 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecome(n) inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van loeven(en) tusschen lambrechte de/
groote t(er) eend(er) ende henr(icke) vand(en) nuwe(n)huys sinte/
pet(er)sman t(er) and(er) zijd(en) welke henrick den voirs(creven)/
lambrechte alh(ier) bescreven hadde als voir p(er)soneel/
actie d(aer)van de voirs(creven) lambrecht alsoe hij seyde
//
hem volgen(de) was voir drossete ende scepen(en)/
van gheele ind(er) maten de brieven bijden selve(n)/
henr(icke) gei(m)petreert dat inhielde(n) D(aer)tegen de/
voirs(creven) lambrecht te kynne(n) heeft gegeven hoe dat/
hij sijn vervolgh ald(aer) gedaen hadde op seke(r) gronde/
van erve voir een mudde roggen erff(elijc) d(er) maten/
van ghele ende alsoe voir actie reeel ald(aer) v(er)volgen(de)/
was hopen(de) gere(m)voyeert te werdden(e) D(aer)op de/
voirs(creven) henrick s(in)[te] pet(er)sman seyde al mochte de/
voirs(creven) lambrecht sijn vervolgh ald(aer) ged(aen) hebbe(n) ind(er) mat(en)/
voirs(creven) was nochtan in dien de selve/
verdoelt ghemerct dat den brieff vanden/
voirs(creven) rinten ende de selve rinte te nyeute/
was mits dat hij he(m) d(aer)voe(r) i(½) gille beempts/
gegoet hadde ende mits dien tussche(n) hen bevorw(er)t/
was dat tvoirs(creven) mudde corens v(er)smelte(n) soude/
sustine(re)nde alsoe dathij met zijnen voirnemen(en)/
vand(en) voirs(creven) mudde corens verdoelt was p(rese)nte(re)nde/
de selve henr(ic) vand(en) nuwenhuys des bij he(m) v(er)haelt/
was te thoen(en) D(aer) tegen de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
tselve ontkynnen(de) seydt dat dien niet wederstaen(de)/
gemerct dat zijn geintenteerde actie reeel was dat/
hij gere(m)voyeert soude werdden als voe(r) Es gewese(n)/
ter manissen smeyers bijd(en) voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sma(n)nen/
dat zij de zake ende p(ar)tien remvoyeerden t(er) plaetse(n)/
dair de gronde vanden rinten d(aer) questie aff es/
gelegen zijn In scampno cor(am) duffle beert boxhoe(re)n/
wairseghe(re) homi(ni)b(us) sancti petri decembr(is) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus