SAL7387, Act: R°214.2-V°214.1 (365 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°214.2-V°214.1  
Act
Date: 1493-12-04

Transcription

2019-03-02 by kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
bastijne nauwens scrijnmake(r) t(er) eenre ende willem(me)/
geheeten de rese cleermake(r) t(er) ande(r) zijd(en) aengaen(de) vijff/
rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck die de voirs(creven) bastijn hem/
eyschte van huyshue(re)n van zijne(n) huyse staen(de) inde/
nyeustrate die alsnu te kersmesse naistcomen(de) te vallen(e)/
wae(re)n de welke hij versochte [al] betaelt te werdden(e) wa(n)t/
hij zijn huys hadde laten staen ende hoe wel hij tgoet/
desselfs willems hadde beslagen om totten sijnen te/
geraken(e) soe hadde de selve willem dat ewech gedaen/
ontslaen(de) tselve op eenen borge te weten(e) b(er)telmeeuse/
vasont sond(er) des voirs(creven) bastijns consente met welken/
borge hij niet te vreden en was versueken(de) alsoe gelijc/
voe(r) zijn vijff rinsgulden(en) van hem betaelt te hebben(e)/
D(aer) tegen de voirs(creven) willem maken(de) lanck verhael/
van des hem de voirs(creven) bastijn sijn conditien niet/
volbracht en hadde vand(er) hueri(n)gen te weten(e) dat/
zij gheen tafele in tijts gemaict en hadde sijnd(er)/
neeri(n)ge toebehoiren(de) d(aer) hij lange om hadde moten/
v(er)volgen ende dat hij de heymelijc ald(aer) staen(de) niet en/
hadde doen ruyme(n) soe dat bevorw(er)t was Soe hoepte/
hij dat selve acht(er)deel bij hem in dien geleden hem/
gerecompenseert soude wordden ende afslach doen met/
gelijck(er) woird(en) D(aer)van de voirs(creven) bastijn seyde de (contra)rie/
dat hij hem genoech in tijts vand(en) voirs(creven) tafelen/
v(er)sien hadde nae dien de selve willem een lange/
wijle tijts sieck hadde geweest ende die alsoe niet/
en behoefde ende hadde die alsoe naemaels gestelt/
dwelc de selve willem niet en conste ontkynnen/
/ en was oick int stuck vand(er) heymelijc egheen/
m(er)kelijc gebreck geweest Sustine(re)nde alsoe dat al/
ydel ende ongesundert was tvoirnemen des voirs(creven)/
willems ende and(er)s niet en sochte dan uuytweg(en)/
om niet te betalen(e) Es get(er)mineert ende uuytgespr(oken)/
op al gelet zijnde bijden selve(n) raide dat de voirs(creven)/
willem sculdich soude zijn den moet te crigen(e) vand(en)/
voirs(creven) bastijne vand(en) voirs(creven) vijff rinsgulden(en) dair/
questie aff was in (con)silio opidi decembr(is) iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus