SAL7387, Akte: R°224.2 (378 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°224.2  
Act
Datum: 1493-12-03

Transcriptie

2019-02-23 door kristiaan magnus
Vanden drie rastame(n)ten gesciet ten vervolge jans/
van cruyni(n)gen al(ia)s de fyke(re) op seke(r) pe(n)ni(n)ghe/
die rombout willemair sculdich es ja(n)ne porcelet/
de welke de selve jan de fyke(re) nae voirg(eruert) vo(n)niss(e)/
heeft doen blijcken gesciet te zijne behoirl(ijc) bij janne/
zedele(re) vorste(r) ende d(aer)entind(en) zijn scult die hem de/
voirs(creven) porchelet dueghdelijc sculdich es bij eede vo(n)nisl(ijc)/
gecleert heeft gedragen(de) thien stuv(er)s sonder de costen/
Es gewijst t(er) maniss(en) smeyers dat den selven fyke(re)/
zijn gecleerde scult met coste en(de) co(m)me(r) volgen sal/
aen de selve scult die de voirs(creven) rombout den voirs(creven)/
janne porchelet sculdich es Overt d(aer) yet dat hijt wed(er)/
ke(re)n sal ende gebrect d(aer) yet dat hij voirt vae(re)n mach/
sal met rechte in scampno dece(m)br(is) t(er)cia
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-15 door kristiaan magnus