SAL7387, Act: R°225.2 (388 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°225.2  
Act
Date: 1493-12-12

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Want h(er) symon paige prieste(r) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have ende erve henricx wijlen van nuwe(n)hove(n)/
soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van campenhout oft/
zijne(n) stadthoude(r) te humelghem alle de selve goede/
behoir(lijc) heeft doen leve(re)n ende den erfgenamen desselfs/
wijlen henricx dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) doen besceyden oft zij he(m)/
d(aer) tegen hadden wille(n) oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als/
ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)erende/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manis(sen) smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) gebleken heeft bij rescripte henricx grouwel/
meyers van humelghem dexploit voirs(creven) gesciet te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydde(n) van voirs(creven) goed(en) houd(en) soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir/
scep(enen) come(n) es in scampno dece(m)br(is) xii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus