SAL7387, Act: R°227.2 (387 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°227.2  
Act
Date: 1493-12-13

Transcription

2019-02-18 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) andries taelmae(n)s heeft geloeft den/
voirs(creven) symoen(e) p(ro)keels dat hij jairl(ijx) dragen ende alless(ins)/
tot zijne(n) laste neme(n) ende betalen sal alsulke vijff/
lichte gulden(en) erff(elijx) tsjars als lambrecht marie ende saeye/
wijlen van bloemendale bruede(re)n ende suste(re)n voir maels/
met scepen(en) brieven van loeven(en) bekint hebben sculdich/
te zijne den godshuyse van s(in)[te] berbelendale inder/
stadt van thienen ende den voirs(creven) symoen(e) p(ro)keels en(de)/
voirts sijn nacomelingen en(de) voirts alle de ghene/
die tvoirs(creven) godshuys d(aer) voe(r) soud(en) moege(n) pramen/
ende hue(r) goede d(aer)aff costeloes ende scadeloes houden/
ende ontheffen Want hem tvoirs(creven) tstuck beempts/
opden last d(aer) uuytgaen(de) ende opdat hij dese vijff lichte/
gulden(en) jairlijcx tzijne(n) laste alleene dragen soude/
bijd(en) voirs(creven) symone prokeels ov(er)gegoet es gelijc de/
voirs(creven) andries taelma(n)s alsoe bekint heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus