SAL7387, Act: R°237.2 (405 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°237.2  
Act
Date: 1493-12-20

Transcription

2019-02-18 by kristiaan magnus
Item jan zedele(re) vorste(r) ende diene(r) ons gened(ichs) he(re)n/
bynne(n) des(er) stadt van loeven(en) in p(rese)ntia heeft gehuert/
en(de) bekint gehuert te hebben(e) tegen m(ar)grieten van berlair/
wed(uwe) diericx wijlen bouts huer vorsterie die zij houden(de)/
es te leene van ons(en) gened(ichen) hee(r) voirs(creven) in des(er) stadt/
van kersmesse naistcomen(de) een jair lanck due(re)nde om/
en(de) voe(r) xvi rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck te betalen(e) der voirs(creven)/
wed(uwe) alle vie(re)ndeele jairs tvie(re)ndeel d(aer)aff te weten(e)/
vier rinsguld(en) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met cond(itien) liet hij e(n)nigen/
t(er)mijn ov(er)gaen dat hij dan sijn roede sculdich sal zijn/
neder te leggen ende es oic vorweerde dat de voirs(creven)/
jan de veete(re)n ond(er)houden sal in goede state soe die/
nu zijn cor(am) wairsege(re) vynck decembr(is) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus