SAL7387, Act: R°237.3 (406 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°237.3  
Act
Date: 1493-12-20

Transcription

2019-02-18 by kristiaan magnus
Item wencelijn hugelin van keyserberch heeft/
op heden dach genome(n) om zijn thoenisse te leyden/
ind(er) saken tusschen arnd(e) scrijne en(de) hem uuytstaen(de)/
voe(r) den raide vand(er) stadt van heden over twee/
maenden naestcomen(de) te mistijde oft eer opdat de selve/
weyncelijn zijn getuge(n) die hij produce(re)n wilt eer alh(ier)/
can gecrigen in welken gevalle hij wencelijn dat arnde/
cu(n)digen sal in consilio opidi decembr(is) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus