SAL7387, Act: R°271.1 (481 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°271.1  
Act
Date: 1494-01-23

Transcription

2019-03-29 by kristiaan magnus
Item den dach van rechte op heden dienen(de) inde/
banc voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) tusschen/
meeste(re)n peete(re)n wericx poirte(r) van des(er) stadt wonen(de)/
te brecht t(er) eenre ende henr(icke) van coudenberge als p(ro)cur(eur)/
willems der muyen woenen(de) tot brecht voirs(creven) hebbe(n)/
de selve meest(er) peet(er) ende de selve p(ro)cur(eur) den selven dach/
uuytsgestelt ende gecontinueert op hope van peyse tot/
op van heden in drie weken naistcomen(de) om alsd(an)/
te dienen opdats p(ar)tien h(ier)enbinne(n) niet en ov(er)comen/
gelijc dien op heden gedient soude hebben cor(am) abs(oloens) vynck/
januarii xxiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus