SAL7387, Act: R°271.2 (482 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°271.2  
Act
Date: 1494-01-23

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Vander questien ende differe(n)ten uutstaen(de) tusschen/
de voirs(creven) p(er)soenen aengaen(de) alsulk(er) twee goud(en)/
will(el)mus scilde eens als de voirs(creven) wille(m) der muyen/
den voirs(creven) meeste(re)n pete(re)n eysschen(de) es hebben hen/
de selve p(ar)tien gesubmitteert ende verbonden inde een/
drechtige uuytsprake vand(en) goeden ma(n)nen h(ier) nae/
bescreven te weten(e) henrick als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) wille(m)s/
in hen(ricke) smeyte(re) ende de voirs(creven) meest(er) pet(er) in henr(icke)/
verhesen geh(eten) de meye(r) in sulker vuegen dat de/
selve seggers informatie van p(ar)tien nemen sullen/
ende hue(r) uuytsprake doen bynne(n) van in mae(n)dage/
naistcomen(de) in xiiii nachten promitt(ens) q(uo)lib(et) rat(um) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus