SAL7387, Act: R°272.4-V°272.1 (486 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°272.4-V°272.1  
Act
Date: 1494-01-24

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) s(er)vaes heeft geloeft den voirs(creven)/
arnde dat hij de co(m)me(re)n ende chijsen die tot desen/
daige toe gevallen moegen zijn en(de) ombetaelt uuytstaen(de)/
vand(en) voirs(creven) goed(en) dat hij die alsoe afdoen en(de) betale(n)/
/ sal dat de goede d(aer) voe(r) niet bescadicht en werdden/
ende vand(en) halve(n) mudde corens d(aer)voe(r) de selve/
s(er)vaes heeft voirmaels doen uuytdaigen want/
dat versmolten es ende mits des(er) v(er)smelt Soe/
heeft geloeft de selve s(er)vaes dat hij den selven/
arnde de br(ieven) vand(en) halve(n) mudde en(de) oic vanden/
selven uuytdragen(en) bringen ende ov(er)leve(re)n sal/
bynnen xiiii nachte(n) naistcomen(de) It(em) allet ghene/
des bijd(en) werclieden ende makers vanden houte/
tot desen daige toe verdient es aen tselve maken/
vand(en) houte dat sal s(er)vaes cuelen t(er) cleerniss(en) vand(en)/
selven makers ende alle thout dat d(aer) gemaict/
was in maendaige lestleden ende doen vand(en)/
gronde niet en was sal arnd(e) volgen en(de) wed(er)gelev(er)t/
werdden wair d(aer)aff e(n)nich ewech ende tverdingen/
vand(en) voirmakers bij s(er)vaese gesciet sal s(er)vaes/
arnd(e) doen volgen ende voldoen ten selven prijse/
en(de) opde selve vorweerde gelijc s(er)vaes dat aen/
huer verdingt mach hebben cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus