SAL7387, Act: R°301.3-V°301.1 (541 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°301.3-V°301.1  
Act
Date: 1494-02-08

Transcription

2019-04-25 by kristiaan magnus
Item want dese geluefte gedaen wordt van/
rinten den selve(n) henr(icke) aen tvoirs(creven) godsh(uys) van/
vlied(er)beke gevalle(n) van drie jae(re)n te weten(e) xc/
xci en(de) xcii[tich] van xx hollan(sche) guld(en) tsjairs d(aer)aff/
de xiii m(ijn) hee(r) gecort zijn te hulpe(n) vand(er) scaden/
bij he(m) geleden aen zijn goede te div(er)sen plaetssen soe/
m(ijn) hee(r) ende henricus des bij middele van vrinde(n)/
in dien overcomen zijn ende de rinte van xx hollan(sche)/
gulden(en) nu sinte m(er)tensmisse lestleden d(aer)aff gevallen/
buyten bleven es ende onvoldaen Soe es de/
geluefte bijd(en) selve(n) henrico genome(n) op p(ro)testatie(n)/
dat hij vanden selve(n) zijne(n) xlvii hollan(sche) g(ulden) blijft o(n)v(er)let/
aen mijne(n) hee(r) oft hem gheen betalinge en gebuerde/
van andriese oick op vuege(n) dat henricus cuese/
/ behult van desen xlvii hollan(sche) gul(den) hem te houden/
aen tgoidshuys oft aen den voirs(creven) andriese dwelck/
van beyden den selve(n) henrico best believen sal cor(am)/
eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus