SAL7387, Act: R°310.2-V°310.1 (551 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°310.2-V°310.1  
Act
Date: 1494-02-13

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
Vander questie(n) gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt/
tussche(n) oddarde nootens t(er) eenre en(de) b(er)narde de/
vadde(re) t(er) ande(re) ald(air) de voirs(creven) oddart v(er)sochte leveri(n)ge/
te hebben(e) vand(en) voirs(creven) b(er)narde van twee amen/
smouts van alsulken coma(n)scape(n) als zij tande(re)n tijd(en)/
tege(n) malcande(re)n gedaen hadden van meer smouts/
d(aer)af hij noch reste de voirs(creven) twee amen nae/
uutwijse(n) van seke(re)n cyrograve(n) d(aer)aff gemaict/
Dwelck dat de voirs(creven) b(er)nard niet en ontkinde/
mair sustineerde gem(er)ct dat de voirs(creven) oddart/
vand(en) voirleveri(n)gen vanden ande(re)n smouts in/
gebreke was geweest tgelt te geven(e) als goet/
mair de betali(n)ge in dien gedelayeert hadde/
dat hij der leveri(n)gen ongehoude(n) soude zijn D(aer)/
van de voirs(creven) oddart hoepte de (contra)rie seggen(de)/
dat niet betalen gheen vorweerde en brect mer/
meer woud(en) ten effecte voirs(creven) gealleg(er)t Es/
geappointeert en(de) uuytgesproken voir recht/
den voirs(creven) p(ar)tien en(de) hen in dien vercleert dat/
tvoirneme(n) des voirs(creven) b(er)narts hem in dien niet/
/ hulpen en mach ende dat hij sculdich sal zijn/
den voirs(creven) oddarde te volleve(re)n de voirs(creven) twee/
amen smouts hem noch reste(re)nde op de besproken(en)/
vorweerde(n) ind(en) cyrograve begrepen cor(am) oliviers/
substituto burg(imagistr)[o] abs(oloens) vynck scabinis febr(uarii) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus