SAL7387, Act: R°311.3-V°311.1 (554 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°311.3-V°311.1  
Act
Date: 1494-02-13

Transcription

2019-06-22 by kristiaan magnus
Nae dien henrick vander bocht poirte(r) van des(er)/
stadt b met br(ieven) vand(er) stadt gescr(even) aenden scoutheit/
van kempenlant oft zijne(n) stadhoude(r) tot yerssele en(de) den/
scepen(en) ald(aer) heeft doen versueken geheelijc quijtgescouwe(n)/
te wordde(n) van alsulken dachdoen als de selve scoutheit/
hem hadde doen besceyde(n) inde banc tot yerssele voe(r) koe(re)n/
en(de) broeken die hij hem eysschen(de) was ende dat de/
selve scouth(eit) hem verdragen soude ind(er) selv(er) saken/
e(n)nichss(ins) te manen(e) en(de) de scepen(en) te wijsen(e) met intimac(ien)/
oft de selve scouth(eit) oft yema(n)t and(er)s hen h(ier) tege(n) oppone(re)n/
wouden dat zij alh(ier) tegen hem [d(aer) af] quamen inde banck/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) als op hed(en) inder/
mat(en) de selve br(ieven) dat nairde(r) inhielden ende begrepe(n)/
Aldair wille(m) wynte(r)s scouth(eit) tot yerssele voirs(creven) te rechte/
gecomp(ar)eert es tegen den selve(n) poirte(r) welke scouth(eit)/
exhibe(re)nde een c(er)tificatie der scepen(en) van yerssele d(aer)mede/
het bleke dat de sake ende q(ue)stien tusschen den selven/
/ scouth(eit) ende poirte(r) wae(re) gehecht en(de) gelitiscontesteert/
inde banck tot yerssele voirs(creven) en(de) ald(aer) geplaideert totte(n)/
vo(n)nisse toe diffinitive ende die gelesen zijnde ende/
den poirte(r) die gehoirt hebben(de) es hij sond(er) verantw(er)d(en)/
gesceyde(n) uuyt(er) banck Wair op de scouth(eit) tremvoye/
versueken(de) de scepen(en) van loeven(en) ind(er) saken bijd(en)/
meye(r) gemaent gewijst hebben met vo(n)nisse/
geliefde den scouth(eit) zijn p(rese)ntatie te doen theken(en)/
dat hij dat doen mocht ende hadde hij voirde(r)/
gebreck dat hij dat volghde aend(en) borg(er)meest(er) in/
scampno februarii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus