SAL7387, Act: R°335.2 (574 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°335.2  
Act
Date: 1494-02-20

Transcription

2019-05-05 by kristiaan magnus
It(em) nae dien gheert yngelbrechts alh(ier) in rechte ov(er)gegeven/
heeft de costen van rechte bij hem geled(en) mits den gedi(n)ge/
tusschen he(m) en(de) joose van mulke gebuert voe(r) meye(r) en(de) scep(enen)/
en(de) joh(ann)es heyms als borghe desselfs joos de selve ov(er)geg(even)/
costen gedi(n)nueert heeft en(de) in w(er)sid(en) deselve hue(r) gescrifte(n)/
alsoe ov(er)geg(even) hebben sijn deselve costen van rechte getax/
eert bijd(en) raide vand(er) stadt op al int langhe gelet zijnde/
tott(er) so(m)men van xiii rinsguld(en) xvii st(uvers) vi mit(en) behalve(n)/
dat den selven g(er)de ger(e)s(er)veert zijn boven desen zijn actie/
vand(en) costen en(de) int(er)este(n) and(er)ss(ins) bij he(m) geled(en) ten tijde/
vand(en) voirs(creven) p(ro)cess(e) en(de) o(m)me den v(er)volge vand(er) selv(er) sake(n)/
bij he(m) geled(en) d(aer)af deselve alh(ier) oic eysch maicte tegen den/
voirs(creven) joose en(de) ande(r) pri(ncipa)[le] in des(er) wesen(de) oft d(aer)op deselve/
gheert die and(er)ss(ins) met rechte soude mogen v(er)halen dair en(de)/
alsoe dat behoe(re)n soude moghen act(um) in consilio op(idi) xx febr(uarii)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus