SAL7387, Act: R°359.2 (615 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°359.2  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Item katlijne ende m(ar)griete bartmakers te weten(e)/
de voirs(creven) katlijne bij consente en(de) weten(e) joes pauwels/
huers mans ende de voirs(creven) m(ar)griete bij consente/
giel(ise) van ghijsele huers mans welke gesuste(re)n/
m(ar)gr(iete) buyens wed(uwe) claes wijlen bartmakers en(de)/
de voirs(creven) joes geloeft hebben(e) te verva(n)gen(e) in dond(er)/
houden van alsulken uuytspraken en(de) t(er)mi(n)ac(ien) als/
gebuert es bijd(en) raide vand(er) stadt septembr(is) xxv/
lestleden gegaen tusschen der selver m(ar)griete(n) buyens/
moed(er) der voirs(creven) gesuste(re)n en(de) de(n) voirs(creven) joese t(er) eend(er)/
ende he(re)n felix boete prieste(r) van alsulken ix r(ins)g(ulden)/
erff(elijc) als de voirs(creven) wed(uwe) ende hue(r) kinde(re)n jairl(ijx)/
heffen(de) wae(re)n opde woeni(n)ge en(de) huys(e) desselfs he(re)n/
felix gelege(n) in s(in)[te] qui(n)tenstrate in p(rese)ntia Hebben/
de selve gesust(er)s bij consente als voe(r) voir hen/
en(de) hue(re)n erfgename(n) als p(ro)p(ri)etar(is) der selver geapp(ro)beert/
en(de) gelaudeert approbe(re)n ende laude(re)n mits des(en) de/
selve t(er)mi(n)ac(ien) ende uutspraken geloven(de) die/
tond(er)houden(e) ende tacht(er)volgen(e) p(ro)ut cor(am) vynck/
zande m(ar)tii decima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus