SAL7387, Act: R°362.3-V°362.1 (623 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°362.3-V°362.1  
Act
Date: 1494-03-11

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Op heden es comen inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) machiel hel mich al(ia)s van doerne/
als p(ro)cur(eur) jans hoefnagel den welke(n) ja(n)ne soe de/
selve machiel dede opdoen voermaels met brieve(n)/
vand(er) stadt dach van rechte alh(ier) inde selve besceyd(en)/
was geweest bij thoemase van bottele als poirte(r) voir/
seke(r) scult die de selve hoefnagel ende met hem/
henr(ic) van doerne den selve(n) poirte(r) eysschen(de) wae(re)n/
d(aer)aff dach van rechte tusschen p(ar)tien diende soe zij dien/
uutgestelt ende genomen hadden opten xx[te(n)] dach van/
febr(uarii) lestleden Ende heeft te rechte gep(rese)nteert tegen/
den selven thoemaese ende eve(n)verre de selve thoemaes/
bij hem selve(n) oft bij p(ro)cur(eur) niet en comp(ar)eerde ende hem/
rechtswerdich en maicte dat hij van desen v(er)sonden/
soude wordden t(er) bancken recht dair die uuytgescreve(n)/
hem des gedragen(de) totten rechte Ald(aer) de scepen(en) van/
/ loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst hebben met/
vo(n)nisse gelieft den voirs(creven) machiele zijn p(rese)ntacie/
te doen theecken(en) dat hij dat doen mach ende heeft/
hij voird(er) gebreck dat hij dat volge aende(n) borg(er)m(eeste)r/
in scampno m(ar)tii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus