SAL7387, Act: R°366.1-V°366.1 (633 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°366.1-V°366.1  
Act
Date: 1494-03-18

Transcription

2019-09-24 by kristiaan magnus
Want gerardus de thymo die nae des(er) recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen) br(ieven) van/
loven(en) comen en(de) geleyt es tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve roelants wijlen van wesemale zoe/
wair die gelege(n) zijn ende besund(er)t tot alsulk(er) viertich/
rinsg(ulden) erffel(ijc) die de selve roelant heeft en(de) heffen(de) es/
aen en(de) opde stadt van loeven(en) en(de) dingeseten(en) d(er) selv(er)/
ende den [acht(er)stellige(n) en(de)] lopen(de) rinte(n) van dien ende voirts tot alsulk(er)/
xxxi(½) mol(evaten) rocx goets en(de) pay(abels) d(er) maten van loeven(en)/
erfpachts alle jae(re) s(in)[te] andr(ies)messe ap(oste)ls te bet(alen) ende/
te loeven(en) te leve(re)n die de voirs(creven) wijlen roelant/
hadde en(de) houden(de) was aen en(de) op de eygen(en) goede/
nae bescr(even) gelege(n) inde p(ro)chie van meerbeke bijde/
seven to(m)men Te weten(e) yerst aen en(de) op de twee/
gedeelte(n) vander heyden geh(eten) den steenberch gelege(n)/
tussche(n) de goede goirts wijlen roelants t(er) eenre/
en(de) verone(n) van van yssche t(er) ande(re) It(em) aen en(de) op/
v(½) dach(mael) lants gelegen tussche(n) de goede wouters/
wijlen vynck te drie zijden en(de) de goede van eenen/
geheete(n) meest(er) denijs t(er) vierd(er) zijd(en) It(em) aen en(de) op de twee/
gedeelte(n) van eene(n) halve(n) boende(r) lants gelege(n) op den/
beyswech t(er) eenre en(de) de goede pet(er)s wijlen scoesitte(re)/
t(er) ande(r) zijden Item aen en(de) op de twee gedeelte(n) van eene(n)/
dach(mael) lants gelege(n) acht(er) de h(er)berge jans vredericx tussche(n)/
de goede scloest(er)s vand(er) banck en(de) de goede der capellanie(n)/
van m(er)beke It(em) aen en(de) op de twee gedeelte(n) van eene(n)/
dach(mael) lants gelege(n) tussche(n) de goede willems boeg(ar)ts/
t(er) eenre en(de) de goede d(er) kinde(re)n jans wijlen roblots/
t(er) ande(re) It(em) noch aen en(de) op een block eygens lants/
gelegen inde p(ro)chie van m(er)beke voirs(creven) houdende drie/
boende(re)n oft d(aer)omtrint gelegen aen de mijleycke/
hem soe met eenen open(en) placcate van deser stadt/
gescreven aen alle officie(re)n soe met janne zedele(re) vorste(r)/
/ bynne(n) des(er) stadt alle de selve goede en(de) rinten behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n Ende d(er) wed(uwe) desselfs wijlen roela(n)ts/
ja(n)ne [va(n)] bouchout en(de) pete(re)n rogge als rintmeeste(re)n d(er) stadt/
van loeven(en) janne vynck en(de) zijne(n) wynne te meerbeke/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen/
d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden/
als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versuekende soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft/
bij rappoirte boudewijns bellens deser stadt/
geswoiren(en) bode de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbescey/
dinge gesciet te zijne bijden meye(r) van arsschot/
oft zijne(n) stadthoude(r) te bethekem ende oic bijden/
meye(r) van campenhout oft zijnen stadthoudere/
te meerbeke ende voirt meer bij cleernissen des/
voirs(creven) jans zedele(re) dieners de voirs(creven) leveri(n)ge/
vander voirs(creven) rinten van xl rinsgulden(en) mett(er)/
lopen(de) rinten d(aer)aff ende dachbesceydinge gedae(n)/
aende voirs(creven) rintm(eeste)rs ende janne vynck alsoe/
behoirlijck geschiet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vonnisse Wair de wederp(ar)tie/
vanden voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaene smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selven geleydden vanden voirs(creven)/
geleverden goeden ende rinten houden soude/
inde macht van sijnen voirs(creven) beleyde scepen(en)/
brieven ende leveri(n)gen alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno/
m(ar)tii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus