SAL7387, Act: R°371.2-V°371.1 (640 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°371.2-V°371.1  
Act
Date: 1494-03-15

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Nae dien comen zijn bijden raide vand(er) stadt/
jouffr(ouwe) m(ar)griete mottijns al(ia)s heyberchs weduwe/
lodewijcx wijlen uut(er) hellicht ter eenre en(de) jan/
loenkens vleeschouwe(r) ter ande(r) zijden als van/
vijff mudden rocx pacht ende mate van loeven(en)/
de welke de selve weduwe janne eysschen(de) was/
van verschenen(en) pachte van andree(n) lestled(en) a(n)no/
xciii dairvan deselve jan huer hadde willen/
betalen onreyn greyn zee(r) met vitsen becu(m)mert/
dwelc zij niet voirts betalen en conste dair/
/ zij sculdich was mits dat tselve greyn niet goet/
genoech en was voir love(n)schen pacht huer des gedragen(de)/
totten gesworen(en) vanden beckers die dair van acht(er)volgen(de)/
zeke(r) voirt(er)mi(n)atien hue(r) uutsprake hadden gedaen als/
dat jan d(aer)mede niet gestaen en mochte Bege(re)nde/
alsoe ten slote betali(n)ge vanden vijf mudde(n) oft ten/
mynsten ii(½) stuv(er)s voir thalster en(de) tsurplus/
souden zij den heylige(n)gheest vand(er) byest opleggen/
dien zij insgelijcx vijf mudden oft dair omtrint tacht(er)/
was P(rese)nte(re)nde hem mette(n) ii(½) stuv(er)s te gestaen(e) opdat/
hem beliefde om der questien tegen hem verlaten te/
zijne Dairtegen jan voirs(creven) seyt dat tgreyn dat/
hij hem p(rese)nteerde te betalen goet goet was bliven(de)/
altoes bij zijne(n) lesten voirnemen(en) hopen(de) d(aer)mede/
te gestaene want vanden gronde comen was/
dien hij van hem te pachte hadde gehouden al mocht/
o(n)reyn zijn Ende de voirs(creven) weduwe sustineerde de (contra)rie/
gemerct dwijsen vanden gesworen(en) voirs(creven) ten ande(re)n/
male want hij tcoren comende vande(n) gronde van/
hue(re)n erve genomen hadde op den zom(er)art dair/
gherste gestaen hadde te voe(re)n die bellix brake/
gelegen soude hebben ind(er) maten dat genoech/
bij janne bekint werdt (et)c(etera) Es get(er)mineert/
ende uutgesproken voir recht dat de voirs(creven)/
jan sculdich zal zijn der weduwen opteleggen(e)/
ende te betalen(e) vijff mudden corens pachts en(de)/
maten van loeven(en) wel bereyt en(de) genoech/
zijnde dair questie aff es oft de p(rese)ntatie te/
aenveerden(e) bijder selv(er) weduwen hem gep(rese)nteert/
Act(um) in consilio opidi p(rese)ntibus oliviers sub(stitu)[to]/
baets burg(imagis)[tris] et plu(r)ibus aliis de (con)silio/
m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus