SAL7387, Act: R°372.1-V°372.1 (641 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°372.1-V°372.1  
Act
Date: 1494-03-15
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-09-15 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit m(a)g(ist)r(u)m/
bartholomeu(m) de ruyssche tamq(uam) procurator(em) nicholai de/
kersmake(re) ad o(m)nia et singula bona i(m)mobilia et he(re)ditaria/
petri de meye(n)bosch ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra/
in p(at)ria braban(tie) sit(a) in mansionibus domibus curt(ibus) terr(is) ar(abilibus)/
prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redditibus et/
suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro c(er)tis recognitionibus et promis/
sionibus conscript(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovanien(sium) quaru(m) tenor/
sequitur in hec verba It(em) pet(er) meyenbosch sone wijlen/
he(n)ricx van outurnhout in p(rese)ntia heeft genomen teghen/
claese de kersmaker als man en(de) momboir jouffr(ouwe) g(er)trud(en)/
wittemans sijns wijffs hue(r) hoff tot ov(er)loe geleg(en) mett(en)/
huysen schue(re)n en(de) stallen d(aer) op staen(de) mett(en) winnen(de) land(en)/
beempden bog(ar)den en(de) weyen d(aer)toe hoiren(de) en(de) hue(re)n ande(re)n/
toebehoirten gelijck en(de) in alder manie(re)n jan de muyse(re)/
dat eene(n) t(er)mijn van jae(re)n gehoud(en) en(de) beseten heeft Te/
houden(e) te hebben(e) te winnen(e) en(de) te bedriven(e) van inganck/
meye naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n d(aer)nae volgen(de)/
Te weten(e) de voirs(creven) winnen(de) lande ten voirs(creven) hove/
behoiren(de) t(er) recht(er) helicht winni(n)g(en) en(de) alsoe men d(aer)omtri(n)t/
op en(de) neder sculdich en(de) woenlijck es van doen(e) en(de) de/
winne es sculdich de voirs(creven) vruchten tot sijnen coste en(de)/
laste af te doene inde bant te leveren(e) en(de) voirts inde/
schue(r) te vueren(e) en(de) te tassen(e) des voirs(creven) claes deel en(de)/
altoes dat ierste voed(er) voir claesen Dies es vorw(er)de/
dat claes d(aer)toe eenen cnape oft man sal stellen die/
de banden sal hulpen leggen en(de) d(aer)toe de vruchten/
al hulpen indoen dies sal de winne den voirs(creven) cnape/
den montcost geven en(de) claes de dachue(re)n betalen It(em)/
alle de vruchten die van claes helicht comen sullen die/
zal de voirs(creven) winne te loeven(en) moten vue(re)n en(de) leve(re)n/
tot zijnen laste tot claes voers(creven) dies sal de winne/
den montcost hebben en(de) de perd(en) hoy en(de) stroo It(em) voe(r)/
de voirs(creven) beempd(en) en(de) weyden totten voirs(creven) hove behoren(de)/
/ sal de winne jairlijcx geven en(de) betalen altijt te s(in)[te] m(er)te(n)s/
misse xviii pet(er)s te xviii stuv(er)s stuck Dies es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) winne binne(n) hebben sal sond(er) inde helicht/
wi(n)ni(n)ghe te comen(e) een bloecxken winne(n)ts lants groot/
omtrint een dachmael geleg(en) voir de poirte vand(en)/
vand(en) hove It(em) es voirs(creven) vorwerde dat die voirs(creven)/
winne de voirs(creven) winnen(de) lande jairlijcx wel en(de)/
loffelijck sal moten winne(n) en(de) bedriven te weten(e) den/
roggen(en) aert op vier getijdege vooren Et sic ulte(r)ius/
prout h(ab)e(tu)[r] ap(ri)lis xiiii li(br)[o] xc Et h(ab)uit q(ue)relas hiis/
int(er)fueru(n)t beert abs(oloens) m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts , Mi-Je Van Gils
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus