SAL7387, Act: R°373.2-V°373.1 (643 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°373.2-V°373.1  
Act
Date: 1494-03-17

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) claes van woynghe zone wijle(n) anth(onis) in p(rese)ntia heeft/
gekyndt en(de) gelijdt hem volcomelijck en(de) gheheelijck gelost/
en(de) afgequeten te zijne met vollen pachte bij m(ar)griet(e)/
wasscharts wed(uwe) wille(m)s wijlen van dieven met/
gered(en) pe(n)ni(n)g(en) alsulken v(½) r(ins)g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
erfchijs en(de) rinten vallen(de) jairl(ijx) xxv daige in febr(uario)/
als willem van breetzijp willem de witte en(de) jan/
meys den voirs(creven) wijlen anth(onise) van wynghe zijnen/
vader bekint hadd(en) voir scepen(en) van loven(en) a(n)no lxxxvii/
/ febr(uario) xxv Heeft deselve claes voirts bekint he(m) bijd(er) selv(er)/
wed(uwe) insgelijcx volcomelijck met vollen pachte afgequete(n)/
te zijne tderdendeel van alsulk(er) xvi r(ins)g(ulden) xiiii stuv(er)s/
en(de) viii g(r)[o]t(en) erffel(ijc) als de voirs(creven) wijlen anthonijs zijn/
vader oick met scep(enen) br(ieven) van loeven(en) tegen der selv(er) wed(uwe)/
en(de) hue(r) mede consorten vercregen hadde aen en(de) op zeke(r)/
eyghe(n) goed(en) geleghen te he(re)nt en(de) d(aer) omtrint nae uut/
wijsen(e) d(er) selv(er) br(ieven) d(aer)af zijnde vand(er) daet m(ar)tii vi a(n)no/
lxxxviii Bekinnen(de) he(m) d(aer)af gheheelijck vernueght te/
wesen(e) scelden(de) d(er) selv(er) wed(uwe) en(de) hue(r) goed(en) [en(de)] borghen/
d(aer)af volcomelijck quijte promitt(entes) null(atenus) alloqui sed/
war(ans) ergo quoscu(m)q(ue) prout cor(am) cav(er)chon vynck m(ar)tii/
xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus