SAL7387, Act: R°375.3-V°375.1 (646 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°375.3-V°375.1  
Act
Date: 1494-03-18

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
It(em) claes vand(er) heyen van oist(er)wijck die als poirte(r) met/
br(ieven) van des(er) stadt hadde doen ontslaen zeke(r) zijn haeff(lijcke)/
/ goed(en) die de vorste(r) van beke ten v(er)sueke theeus vand(en) lan/
ghe(r)cruyce hadde doen co(m)me(re)n en(de) den selve(n) theeuse dach/
van rechte bescheiden voir meye(r) en(de) scepen(en) op heden dienen(de)/
heeft he(m) op heden tegen hem te rechte gep(rese)nteert ald(aer) hij/
niet comen en es noch procur(eur) van zijnen wegen in sca(m)pno/
m(ar)tii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus