SAL7387, Act: R°392.3 (680 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°392.3  
Act
Date: 1494-04-07

Transcription

2019-10-24 by kristiaan magnus
Allen den genen doen condt dat de voirs(creven) gebruede(re)n/
uuyte(n) broode gedaen en(de) met co(n)sente als voe(r) hebben/
getransporteert gecedeert en(de) ov(er)gegeve(n) en(de) mits desen/
transporte(re)n cede(re)n en(de) ov(er)geven absq(ue) revocatio(n)e den voirs(creven)/
joese alsulken [stat]sculden profijte(n) v(er)vallen acht(er)stelle(n)/
van rinten pachte(n) chijs(en) gevalle(n) ende ombet(aelt) uutstaen(de)/
diemen den voirs(creven) gebruede(re)n uut saken vand(en) voirs(creven)/
success(ien) en(de) legate sculdich es oft wesen mach in/
e(n)nig(er) manie(re)n geven(de) den selven joese irrevocabiliter/
en(de) oic joesen zijnen sone ema(ncipa)[tu(m)] jacoppe wittema(n) joh(ann)ese/
de vos giel(ise) de mu(n)te(re) den jongen ende hubrechte de smet/
volcome(n) macht (et)c(etera) al tsamen ende besund(er)t te manen/
teyssche(n) optebue(re)n ende tontfangen te bedingen te wynnen [te v(er)lies(en)] (com)ponen(di)/
quitan(ciam) dan(di) necno(n) cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus