SAL7387, Act: R°402.4-V°402.1 (695 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°402.4-V°402.1  
Act
Date: 1494-04-14

Transcription

2019-09-17 by kristiaan magnus
It(em) jacop en(de) jan de colvenee(re) gebruede(re)n sone wijlen/
arnts beyde wonen(de) te leefdale in p(rese)ntia hebben/
/ genomen en(de) bekint genomen te hebben tegen willem(me) vand(er)/
bruggen geheeten mette(n) gelde twee viverkens gelege(n)/
tusschen leefdale en(de) voshem dair de voe(r) tussche(n) beyde/
doirloept mette(n) wijtha(m)men en(de) da(m)men d(aer)aen liggen(de)/
alsoe groot als die ald(aer) gelegen zijn tussche(n) de goede/
sheylichs geests van voshem t(er) eenre zijd(en) m(ijn) hee(re) van/
afflighem t(er) ande(re) en(de) jans van leeuwe t(er) derder sijden/
Te houden te hebben en(de) te gebruyken van halfm(er)te/
lestleden eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanc due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) middel acht(er)volgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) xxxii stuv(er)s te drie pl(a)c(ken) tstuck/
jairlijcx te paesschen te betalen(e) den [voirs(creven)] willem(me) jairl(ijx) den/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende es vorweerde dat/
de voirs(creven) gebruede(re)n de voirs(creven) vivers ond(er)houden/
sullen gelijck regenoete(n) en(de) gelijcmen de wate(re)n/
sculdich es te houden en(de) van allen ande(re)n wat(er)leyd(en)/
It(em) es oick vorweerde dat de gebruede(re)n jairl(ijx) de/
voere ruymen sulle(n) en(de) dese goede allessins onder/
houden also dat willem(me) gheen scade d(aer)bij en gebue(re)/
ende dat zij die niet en sullen moegen houde(n) gelijc/
die nu liggen mair die te slobbe(re)n van allen quade(n)/
cruyden te houden en(de) tgoir uut te worpen alsoe/
dats noet es Ende dese voirweerde (et)c(etera) cor(am)/
beert abs(oloens) april(is) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus