SAL7387, Act: R°404.2 (696 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°404.2  
Act
Date: 1494-04-14

Transcription

2019-09-24 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) van redinghen zone wijlen jans wonen(de) inde/
stadt van thienen heeft geloeft janne gheermans vijff/
rinsguld(en) en(de) xii stuv(er)s den gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck/
en(de) te loeven(en) kermessen [naist(comende)] te betalen(e) als voir tgenoech/
doen van twee mudden tarwen den selven janne ond(er)/
den ande(re)n v(er)schene(n) en(de) ombetaelt uutstaen(de) vand(en) twee/
mudden tarwen erfpachts die de voirs(creven) jan heeft/
aen en(de) op zeke(r) goed(en) desselfs wout(er)s gelegen te/
leefdale tamq(uam) assecutu(m) Heeft voirt geloeft dat/
hij t(er)stont he(re)n janne baken prieste(r) v(er)nuegen sal vand(en)/
xii mol(evaten) corens van gevallen(en) pachte vand(en) xii mol(evaten) core(n)s/
erffelijck die de selve jan jairl(ijx) [oic] heffen(de) es op de selve/
goede Ende dae(re)nboven den gronthee(re) en(de) ande(re)n alsulk(er)/
costen van dagementen als voir tgebreck van bet(alinge)/
vand(en) selven ii mudd(en) tarwen en(de) xvii mol(evaten) corens erff(elijc)/
cor(am) kersmake(re) abs(oloens) ap(ri)lis xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus