SAL7387, Act: R°410.2-V°410.1 (706 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°410.2-V°410.1  
Act
Date: 1494-04-17

Transcription

2019-09-11 by kristiaan magnus
Want lodewijck appelmans als geleit nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) br(ieven) van/
loeven(en) tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve jans huycxke(n)s/
en(de) jans de hoeye(re) soe wair die gelege(n) zijn hem met oepen(en)/
br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n) aen alle officie(re)n oft hue(re)n/
stedehoude(re)n alle de selve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende de voirg(enoemde) p(er)sone(n) dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) doen bescheyde(n)/
oft zij hen d(aer)tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken daige(n) niet gecomp(ar)t en zijn/
/ noch procur(eur) van hue(re)nt wegen goessen vand(en) bossche als procure(ur)/
desselfs lodewijcx altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en) smeyers nae/
dat hen bij r(e)sc(ri)pte willems van vlasselair meyers van cu(m)ptich/
de voirs(creven) leveri(n)g(en) en(de) dach bescheidi(n)g(en) geschiet te zijne gewese(n)/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wederp(ar)tie des voirs(creven) procur(eur)/
niet en comp(ar)eert ten opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den selve(n) procure(ur) houden soude inde macht vand(en) scepen(en)/
br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) voirs(creven) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
come(n) es in scampno ap(ri)lis xvii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus