SAL7387, Act: R°438.2 (750 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°438.2  
Act
Date: 1494-05-05

Transcription

2019-10-09 by kristiaan magnus
Item want de voirs(creven) erfrinte van twee rinsgulden(en) bijd(en)/
voirs(creven) v(er)oblig(er)d(en) p(er)sonen t(er) finan(cien) gehaelt wordt inden/
name ende van wegen sdorps van velthem soe zij/
cleerden Soe hebben zij deen den ande(re)n geloeft/
ende toegeseecht wes costen scaden oft lasten die/
d(aer)op gedaen mochten wordden het wae(re) voe(r) de jairl(ijcse)/
betalinge dafquiti(n)ge oft bewijssenisse van dien oft/
and(er)ssins dat zij d(aer)aff malca(n)de(re)n t(er) hant staen/
sullen en(de) dien last te gelijck draghen al wairt/
zoe dat deen van hen voirde(r) dan dande(r) namaels/
d(aer) voe(r) gepraempt wordde cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus