SAL7387, Act: R°440.1-V°440.1 (753 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°440.1-V°440.1  
Act
Date: 1494-05-06

Transcription

2019-09-18 by kristiaan magnus
Item aengaen(de) der saken uuytstaen(de) tusschen henricke van/
doirne ende janne hoefnagel ter eenre ende thomase/
verweyen poirte(r) van loeven(en) ter ande(re) comp(ar)e(re)nde voir/
scepen(en) van loeven(en) hier nae bescreven lambrecht vanden/
scootacker pet(er) van bersschat ende laureys de vissche(re) alle/
drie als scepen(en) inde banck van meye(r) vlierden hebben/
gecleert bij hue(re)n wettigen eede van scependo(m)me soe/
hier nae volcht Ierst zij drie same(n)tlijck dat hen/
kynlijck es dat voirmaels de voirs(creven) thomaes gestelt/
heeft geweest op bede van ix stuv(er)s de welke hem/
eysschen(de) was de vorste(r) van vlierden Item de voirs(creven)/
pet(er) bersschart cleert alleene als de selve vorste(r)/
de(n) selven thomase dese bede op eenen tijt eyschte voe(r)/
de capelle van vlierden dat thomaes d(aer)op doen antw(er)de/
dat hij gheen gelt bij hem en hadde ende dat de vorste(r)/
doen seyde dat hij met hem en hadde ende dat de/
vorste(r) doen seyde dat hij met hem d(aer) voe(r) gevangen/
moeste gaen Ende dat dair op thomaes doen/
seyde pandt my mair ic en gaen met u niet ende/
dat hij alsoe den vorste(r) ontbrack Cle(re)n voirts/
alle drie dat zij verstaen hebben aenden geswoirnen(en)/
die de bode dair heft dat de selve thomaes corts/
d(aer)nae sonder beclagen zijn bede voirs(creven) was comen/
betalen Voirts cle(re)n de voirs(creven) lambrecht ende/
pet(er) dat hen kynlijc es dat henrick van doerne/
voirs(creven) als scoutheit va(n)d(en) bossche quam tot vlierde(n) opd(en)/
acker d(aer) thomaes stont en spaeyde ende dat hij ald(aer) den selve(n)/
thomase aentaste en(de) met hem gevange(n) leyde ende dat de/
selve thoma[e]se ov(er)mits der selver gevanckeniss(en) tot/
compositie gebracht werdt ende geloefde de so(m)me van/
thien r(ins)guld(en) te betalen(e) ja(n)ne hoefnagel tot he(n)r(icke)/
/ van doirne behoef De drie scepen(en) voirs(creven) cle(re)n voirts eendrach/
telijck dat hen kenlijck es dat de voirs(creven) hoefnagel den/
voirs(creven) thomaese dese pe(n)ni(n)ghe geysscht ende d(aer) voe(r) de(n)/
selve(n) aengesproken heeft inde banck voir tot vlierden en(de)/
dat thomaes d(aer)op een mandeme(n)t verwerff aen den raidt/
ons genad(ichs) he(re)n d(aer)mede hoefnagel bevole(n) werdt/
die pe(n)ni(n)gen als uuyt ombehoirl(ijcke) compositie spruyten(de) de(n)/
selve(n) thomase quijt te scelden(e) ende trecht ald(aer) te/
scorssen(e) oft reden(en) come(n) allige(re)n ter (contra)rie(n) ind(en) raide/
van brabant tot zeke(re)n daige(n) he(m) d(aer)toe gep(re)figeert en(de) dat/
dit wel mach gelede(n) zijn tussche(n) twee oft drie jae(re)n act(um)/
cor(am) cav(er)chon zande maii vi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus