SAL7387, Act: R°454.2-V°454.1 (771 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°454.2-V°454.1  
Act
Date: 1494-05-10

Transcription

2020-10-26 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lese(n)/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raidt der stadt van/
loeven(e) saluyt Doen condt ende te weten(e) dat op de(n)/
dach van heden datu(m) van desen voir ons comen es/
in prope(re)n p(er)sone thomaes op gheen heyde wonen(de) te/
vorst ende heeft geconstitueert geset volcomen macht/
procu(r)atie ende auctoriteyt ghegeven pete(re)n vanden/
plijck willem(me) van lele henr(icke) van ravescot robbrechte/
loenijs en(de) jacoppe wittemans en(de) elke(n) van hen besu(n)d(er)t/
bring(er) sbriefs alle ende yegewelken zijn saken questie(n)/
ende gescillen die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels/
hebben sal moghen voir alle gerichten geestelijck ende/
weerlijck teghen wien dat zij alle zijn jairguld(en) sculd(en)/
chijsen rinten pachten opcomi(n)gen ende vervallen goede/
beruerlijck ende omberuerlijck hoedanich die zijn wair/
die geleghen zijn oft bevonden sullen mogen wordden/
Te v(er)wae(re)n te manen teysschen opte bue(re)n ende tontfanghe(n)/
dair voir te panden te daighen te beleyden rastamente/
te doen legghen die met rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volghe(n)/
te bedinghen te winnen te verliesen alle geg gescriften/
/ ende libellen ov(er) te gheven ende te nemen te r(e)plice(re)n te duplice(re)n/
alsoe wel int principael als int accessoir also dicwille en(de)/
menichw(er)ven als dat behoe(re)n sal getughen te sien swee(re)n die/
te batte(re)n hue(r) depositie te weed(er)legghen alsoe menichw(er)ven/
als dat gebue(re)n sal moghen ende ofts noot gebuerde de/
voirs(creven) saken te conteste(re)n te decline(re)n texcip(ier)en te reco(n)venie(re)n/
te bescudden compositie ende mynlijke yeffeni(n)ghe van/
aldes voirs(creven) es te maken(e) den sculd(er)s te quijte(re)n en(de) vol/
comen quijtan(cie) te gheven te v(er)wae(re)n in mel(iori) forma/
Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) beert cav(er)chon/
maii x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus