SAL7387, Act: R°46.2-V°46.1 (83 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°46.2-V°46.1  
Act
Date: 1493-08-02

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijden raide vander stadt tussche(n)/
gielijse biestman t(er) eenre ende lijsbetthen sdeckers t(er)/
ande(r) zijden aengaen(de) seke(r) [huysen] gelegen op de ulake d(aer)aff/
deselve giel(is) als naiste erfgename van wijle(n) m(ar)grieten/
sdeckers sijnd(er) moeder den naiste p(re)tendeerde te zijne/
naed(en) lantrechte bege(re)nde alsoe dongebruyck he(m) bijd(er)/
voirs(creven) lijsbeth in dien ged(aen) afgedaen te hebben(e) ende/
dat zij deselve huyse(n) ruyme(n) souden te voirde(r) wannt/
zij tegen malca(n)de(re)n stonden in rechte voe(r) den officiael/
den selve(n) huysen h aengaen(de) mits den testame(n)te gemaict/
bij peete(re)n wijlen de decke(re) die huer oft hue(re)n kinde(re)n/
e(n)nig(en) vand(en) selve(n) huys(en) gemaict en(de) gelat(en) souden/
hebbe(n) dwelc deselve giel(is) hoepte te invalide(re)n soe hij/
seyde bege(re)nde als voe(r) ind(e) selve goed(en) ongestoirt/
gehouden te werdden(e) D(aer) tegen de voirs(creven) lijsbeth/
sustin(er)de de (contra)rie meynde d(aer) inner te bliven(e) totte(n) ynde/
vand(en) beslichte voe(r) tgeestelijc gerichte (et)c(etera) seggen(de)/
dat huer tgebruyck en(de) hue(re)n kynde(re)n volgen soud(en)/
mits der makingen in dien bijden voirs(creven) peete(re)n/
gebuert Es geappointeert ende uuytgesproken nae/
dien de voirs(creven) lijsbeth genoech bekinde dat peeter/
nad(en) lantrechte de naiste vand(en) erve was d(aer) q(ue)stie/
aff was en hadden geweest de testa(men)[t(e)] in dien bij/
/ p(ar)t(ien) t(er) (contra)rien geallig(er)t ende in dien gebuert dat/
de voirs(creven) lijsbeth schuldich zal zijn dongebruyck/
aff te doen(e) ende de huysen te ruymen en(de) die peyslijc/
giel(is) voirs(creven) laten gebruycke(n) als dat naid(en) lantrechte/
behoirt totten ynde vand(en) saken en(de) p(ro)cesse hangen(de)/
voir tgeestelijc hoff des(er) aengaen(de) om alsd(oen) elc vand(en)/
p(ar)tien he(n) d(aer) nae te vuegen(e) in (con)s(ili)[o] opidi aug(us)[ti] s(e)c(un)da
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus