SAL7387, Act: R°513.2 (862 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°513.2  
Act
Date: 1494-06-19

Transcription

2019-11-06 by kristiaan magnus
Item lenart yngelen die zeke(re) zijn goed(en) met des(er) stadt/
br(ieven) gescreve(n) aen den meye(r) vander gheten oft zijnen/
stadhoude(r) hadde doen ontslaen vand(er) co(m)meri(n)ghe die/
de selve meye(r) d(aer)op gedaen hadde voir e(n)nig(er)hande actie die/
hij totte(n) selven p(rese)nte(re)nde was ende den selve(n) meye(r) bij/
alzoe hij he(m) d(aer)af yet hadde willen bethijde(n) dat hij des/
op heden alh(ier) come(n) ware inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) heeft hem de selve lenart op hede(n) inde/
voirs(creven) banc te rechte gep(rese)nteert aldair de selve meye(r)/
noch procur(eur) van zijne(n)t wegen niet gecomp(ar)eert en es/
in scampno junii xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus