SAL7387, Act: R°517.3-V°517.1 (872 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°517.3-V°517.1  
Act
Date: 1494-06-20

Transcription

2019-11-22 by kristiaan magnus
Nae dien jan de fijke(re) den raide vand(er) stat als ond(er) de/
cremers ambachte wesen(de) t(er) p(rese)ntien vand(en) geswoiren(en)/
vand(en) [selven] ambachte te weten(e) hubrechte vand(en) wouwe(re)/
en(de) rogier [vacat] als meest(er)s vand(en) armen te ky(n)ne(n)/
heeft gegeven zijnen staet en(de) gelegenth(eit) bege(re)nde/
uut(er)lijck mits den reden(en) en(de) armoede bijd(en) selven/
ald(aer) verhaelt zijnde dat he(m) gebue(re)n mochte dwoene(n)/
van eenen huyse gelaten om seke(r) arme vand(en) selve(n)/
ambachte inne te woenen nae inhouden de(n) besceide/
d(aer) van wesen(de) gelegen omtrint der clercke(n)capelle geven(de)/
oick deselve jan te kennen dat de selve p(er)sone(n) ind(en)/
name vand(en) ambachte he(m) toegeseet souden hebben/
/ dat zij hem in dien gerieff doen souden om aldair/
zijn woeni(n)ge te hebben met meer woerdd(en) bij he(m)/
in dien geallig(er)t deylen(de) he(m) d(aer)aff den eedt en(de)/
nae dien zij he(m) ontschout in dien niet en deden/
seggen(de) dat zij dat mochten geseet hebben soe/
verre den ambachte geliefde d(aer)aff jan zijnen eedt/
t(er) (con)trarie(n) p(rese)nteerde seggen(de) oic de selve geswoiren(en)/
dat zij d(aer) inne niet doen en mocht(en) ten wae(re) bij/
consente vand(en) ambachte oft bij ord(en) vand(en) raide/
vand(er) stadt als ov(er)ste in dien Es uutgesproken/
en(de) get(er)mineert tvoirs(creven) besceet d(aer)mede de voirs(creven)/
huysen den arme(n) ma(n)nen gelaten zijn bevi(n)den/
oic en(de) genoech te bynnen sijn den staet des/
voirs(creven) jans dat de voirs(creven) ambachthoud(er)[s] he(m)/
sculd(ich) sullen zijn ind(en) name als boven de voirs(creven)/
woeni(n)ge te laten volgen t(er) meyni(n)g(en) altijt vand(en)/
fu(n)date(ur) oft zijnen moet in dien c(ri)gen en(de) he(m) alsoe/
versien dat hij reden(en) mach hebben te vreden te/
zijne in cons(ili)[o] opidi junii xx[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus