SAL7387, Act: R°519.2 (874 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°519.2  
Act
Date: 1494-06-20

Transcription

2019-11-25 by kristiaan magnus
It(em) aengaen(de) der saken uutstaen(de) voe(r) den raide vand(er)/
stadt tussche(n) hee(re)n janne van houthe(m) ridde(r) als aen/
legge(r) t(er) eenre en(de) henr(icke) van bering(en) meye(r) van halen/
t(er) ande(r) zijden d(aer)aff den dach op heden dienen(de) was/
hebben de selve p(ar)tien den selven dach op heden dienen(de)/
gecont(inueert) en(de) uutgestelt tot van heden ov(er) xiiii nacht(en)/
naistc(omende) te mistijde om alsdan te diene(n) gelijck dien/
op heden gedient soude hebben act(um) cor(am) duffle/
burg(imagistr)[o] junii xx[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus