SAL7387, Act: R°58.4-V°58.1 (107 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°58.4-V°58.1  
begint in de boord en eindigt op keerzijde ook in de boord
Act
Date: 1671-07-15
LanguageNederlands

Transcription

 by 
Blijckt bij quitt(ancie)/
luyde(nde) aldus/
ontfangen bij mij/
ondergech(reven) als meijer/
van cappelle van/
onse lettre(n) onder/
den thoren in s(in)[te]/
peeters alhier/
uuyt handen van jo(hanne)[s] librechts begijnken inden grooten begijnhove/
de somme van achthien gul(den) eens in extinctie e(nde) affquijtinghe(n) eender/
rente van xx s(cellingen) erffel(ijx) die de voors(creven) cappelle jaerl(ijx) trecke(nde) was/
op sekeren huyse eertijts toebehoort hebbe(nde) francois morgantin/
stae(nde) alhier binnen de stadt loven inde cleynestraete achter de/
minnebroeders conseterende oversulx inde cassatie der v(oir)s(chreven) rente/
/ te doen daer e(nde)/
alsoo behoorl(ijc) sal/
alles nochtans/
sonder prejuditie(n)/
soo wanneer naer/
maels bevonden/
wierde dat de v(oir)s(chreven)/
rente tot meerderen/
p(reju)d(ies) te quijten waire/
dlover te willen/
blijven ongeprejudicieert/
Actum desen xv[en] julii/
1671 Was ond(erteecken)[t]/
guilliam le four/
onder stont/
concordat quod/
attestor signatum/
pan sbets not(ariu)s/
et sic vacat/
nop(en)s het voors(chreven)/
capitael
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus