SAL7387, Akte: R°63.1 (112 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°63.1  
Act
Datum: 1493-08-20

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Hier nae volght de procu(r)atie d(aer)af/
voe(r) mentie gemaict es (et)c(etera)/
Wij zust(er) joha(n)na van peerlijck priori(n)ne ende tgemeyn/
co(n)vent sgodshuys vanden xi[m] meeghden te loeven(en) opde/
halfstrate regulierarssen der ordene(n) tsint augustijns/
inden crisdom van luydick kynnen(de) en(de) lyen met deser/
tegewoirdiger litte(re)n dat wij mechtich maken ende/
volcome(n) macht geven brued(er) woute(re)n sweers onsen/
eerweerdigen ende wel bemi(n)den biechtvader ons godsh(uys)/
voirs(creven) om van onsen wegen te derven ende aff te/
gaen voir scepen(en) van loeven(en) alle ons recht en(de) actie/
dat wij hebben oft hebben moegen in die hellicht/
van eenen huyse geheete(n) den bellaert mette(n) stallen/
dair achter staende gelegen opde groote merct van/
loeven bijde laken halle ende die goede lodewijcx baets/
metten gebruycke vand(en) wege van achter comen(de) tot/
voir op de merct dwelc onsen godshuyse toe comen is/
met der professien der kinde(re)n goessens wellens ende/
yde wilen metten gelde (et)c(etera) ende d(aer)inne te erven jan/
metten gelde die jonge op alle dat recht en(de) erfchijs/
dat uuyt der voirs(creven) erve sculdich es te gaen ende/
gewaerdeert op die hellicht van x rinsguld(en) erffelijck/
outchijs div(er)sen p(er)soen ende die bate vand(er) hellicht/
van acht rinsg(ulden) ende vijff stuv(er)s erffelijck(er) rinten/
geloven(de) goet gestentich ende vanweerden te houwen/
voir ons ende onse nacomeling(en) ten eewige(n) daige(n)/
sonder wed(er)seggen soe wat gedaen ende voirt sal/
werdden geset bij onsen eerwerdigen biechtvader voirs(creven)/
in des(er) saken alle argelist uuytgesloten in ky(n)niss(en)/
der wairheyt hebben wij priori(n)ne et tgemeyn/
convent voirs(creven) onsen gemeyne(n) zegel desen litte(re)n/
opgedruct int jair ons he(re)n xiiii[c] drie ennegentich xx/
dage in augusto
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus