SAL7387, Act: R°66.2 (117 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°66.2  
Act
Date: 1493-08-21

Transcription

2020-07-17 by kristiaan magnus
Item ende om meerd(er) zekerheyt den voirs(creven) meeste(re)n/
coenrarde te doen(e) vand(en) voirs(creven) erfpachte van seven/
mudden rocx jairlijcx [d(i)c(t)o m(a)g(ist)ro ph(ilipp)o renu(n)c(iante)] hebben de voirs(creven) gehuyssche(n)/
geloeft ende toegeseecht [d(i)c(t)o m(a)g(ist)ro ph(ilipp)o renu(n)c(iante)] hem bynnen acht daigen/
naistcomen(de) behoirlijck te goeden en(de) te vestigen in/
alsulk(er) thien sacken corens erfpachts als zij/
hebben(de) en(de) heffen(de) zijn met scep(enen) br(ieven) van lu(m)men(en)/
aen ende op zeke(r) goede ald(aer) gelegen toebehoiren(de) ja(n)ne/
de wavre ja(n)ne vekema(n)s zege(re)n van ned(er)hem en(de)/
meer ande(r) nae uuyt wijsen der br(ieven) d(aer) aff zijnde/
ende dit voe(r) hoff ende hee(r) d(aer) aff men deselve/
goede houden(de) es behoudelijc dien nochtan dat de/
voirs(creven) gehuyssche(n) altijt met eend(er) betalingen gestae(n)/
sullen ende soe wa(n)neer des voirs(creven) meest(er) conrardts/
erfpacht van seven mudde(n) corens gelost en(de) gequete(n)/
zal zijn dat alsd(an) zijn voirs(creven) goede d(aer)af onge/
last sullen bliven ende alsd(oen) oic den selve(n) gehuyssche(n)/
wed(er)o(m)me goed(en) en(de) vestige(n) in hue(r) voirs(creven) thien sacke(n)/
corens erfpachts te lu(m)men(en) voirs(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus