SAL7387, Akte: R°70.2-V°70.1 (126 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°70.2-V°70.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Want reyne(r) hubrechts als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve henricx wijlen peet(ers) ende jans/
wijlen p(er)soens geheete(n) boschman soe wair die gelege(n)/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r) te meenssele/
alle deselve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de)/
der wed(uwe) ende kinde(re) der voirs(creven) p(er)sonen dach van /
/ rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen dair/
tegen hadde(n) willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden/
als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte/
wout(er)s vrancx meyers van meenssele de voirs(creven)/
leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciet te zijne gewese(n)/
hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde scepe(nen)/
brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus