SAL7387, Akte: R°72.2-V°72.1 (131 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°72.2-V°72.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Want henry de heymo(n)niez als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve jehans cabo des jongen zoe/
wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescreve(n) aend(en) baillu van geldenaken oft/
zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc) heeft/
doen leve(re)n ende den selven ja(n)ne dach van rechte/
alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) doen besceyden Ald(aer) hij op heden als/
ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert en es noch/
p(ro)cur(eur) van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydden altijt/
co(m)p(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe v(er)re/
/ dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen bij rescripte peet(er)s de pont baillu van/
geldenaken de voirs(creven) leveringe en(de) dachbesceydi(n)ge/
behoirlijc gesciet te zijne esgewesen hebben/
vori een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) des/
meyers ende der scepen(en) datmen den selven geleydd(en)/
houden soude inde macht van zijnen beleyde scepen(en)/
brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scpen(en) comen es in scampno augusti xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus