SAL7387, Akte: R°87.2 (147 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°87.2  
Act
Datum: 1493-09-04

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Item pet(er) van dormale als procur(eur) der wed(uw)[en] absoloens/
heeft claese(n) de kersmake(re) scepen(e) de wete gedaen/
hoe jan de h(er)toge volgen(de) volgen(de) es inde banck te/
[vacat] op zeke(r) erfgoed(en) der selver wed(uwe)/
tegen den selve(n) clase in deylingen gebleven voe(r)/
vijff mudd(en) corens erfspachts die hij d(aer)op eyschte/
de welke oft zij die verloes zoe zij hult uuyt/
crachte vand(er) selv(er) deylingen te gelijcke gedragen/
soude(n) moeten werdden t(er) ande(r) zijd(en) heeft claes hem/
geoeght datme(n) ynsgelijcx zeke(r) chijsen ende lasten/
op zeke(r) zijn aengedeylde goede eysschen(de) es ende/
hebben wilt d(aer)af oftmen geven moeste de/
laste te gelijcke gedragen souden moeten wordde(n)/
cor(am) beert vynck septembr(is) quarta
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus