SAL7387, Akte: V°100.3-R°101.1 (165 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°100.3-R°101.1  
Act
Datum: 1493-08-11

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Item gerardus vasont ende jan storre ae(n)ge/
hoirt hebben(de) tvo(n)nisse voe(r) den raide vand(er)/
stadt tvo(n)nisse van scepen(en) van loeven(en) ge(re)gistreert/
staen(de) op dierste came(r) dece(m)br(is) ix li(br)[o] xc tussche(n)/
ja(n)ne van are(n)berge becke(r) als man en(de) mo(m)boir/
ka(tlij)[ne(n)] stors sijns wijfs wettige docht(er) andries/
wijle(n) stors van zijnen voirbedde t(er) eenre/
ende de(n) selve(n) gerarde en(de) ja(n)ne storre als/
mo(m)boe(re)n vand(en) lesten kinde(re)n desselfs wijle(n)/
/ andries die hij acht(er)gelaten hadde van cle(re)n/
wijlen vasont sijne(n) mewive sust(er) des voirs(creven)/
gerarts t(er) ande(re) aengaen(de) xvi hollan(sche) gulden(en)/
d(aer) inne begrepe(n) ende dat deselve jan van/
arenberge versocht d(aer) aff voldoen te werdden en(de)/
executie van rechte te moegen hebben Hebben/
deselve gerart en(de) jan storre uuyt informatien/
en(de) ond(er)wise van joh(ann)ese vasont brued(er) des voirs(creven)/
gerardts aengenomen ende geconsenteert in allen/
zijd(en) die xvi hollansguld(en) gerekent genomen/
en(de) geexecuteert te wordden(e) aende juweele(n) ond(er)/
de wet staende talsulken prijse en(de) valo(r)e als/
die wae(re)n ten tijde als deselve jan van are(n)b(er)ge/
met des voirs(creven) wijlen andr(ies) docht(er) in huwelijck(en)/
vergaderd(en) en(de) dat p(ar)tien hen van dien tijde/
en(de) prijse informe(re)n soud(en) en(de) hen d(aer)nae rechte(n)/
in cons(ili)[o] op(idi) aug(usti) xi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus